+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ocena makro- i mikrostruktury złączy spawanych ze stali P265GH z zastosowaniem różnych kombinacji materiałów dodatkowych

Marcelina Kasińska, Tomasz Piwowarczyk, Wiesław Derlukiewicz, Piotr Fijołek

Dokonano oceny makro- oraz mikrostruktury złączy spawanych ze stali P265GH z wykorzystaniem różnych kombinacji drutów spawalniczych i atmosfer ochronnych. W celu uzupełnienia oceny mikrostruktury dokonano pomiarów twardości wszystkich stref złącza: spoiny, SWC oraz materiału rodzimego. Dodatkowo, dla każdej z próbek wykonano analizę składu chemicznego obszaru spoiny oraz materiału rodzimego. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie stopnia zgodności morfologicznej materiałów dodatkowych z analizowaną stalą P265GH.