+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ocena mikrostruktury i własności mechanicznych złączy spawanych plazmowo ze stali austenitycznej

Małgorzata Witkowska, Joanna Kowalska

Celem badań była analiza mikrostruktury i własności złącza spawanego z  badań uznania technologii spawania, które wykonane zostało łukiem plazmowym (proces 15). Materiałem spawanym była stal austenityczna X5CrNi18-10, która należy do grupy materiałów konstrukcyjnych o szczególnych własnościach. Oprócz wysokiej odporności na korozję charakteryzuje się również dobrymi właściwościami mechanicznymi i  dobrą spawalnością. Dzięki tym wszystkim zaletom znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a głównymi technikami jej łączenia są technologie spawalnicze. Stal X5CrNi18-10 można spawać z wykorzystaniem różnych metod. W  pracy przedstawiono wyniki otrzymane dla materiału po spawaniu łukiem plazmowym PAW (Plasma Arc Welding), które ze względu na swoje zalety jest popularniejsze w  wielu dziedzinach. Uzyskane złącze spawane poddano: badaniom metalograficznym makroi mikroskopowym, badaniom mechanicznym (statyczna próba rozciągania, zginania i  pomiary twardości) oraz badaniom dyfrakcyjnym.