+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Problematyka automatyzacji procesu wytwarzania wymienników ciepła na zbiornikach procesowych

Andrzej Dec, Antoni W. Orłowicz

W  artykule przedstawiono problematykę dotyczącą wytwarzania wężownicowych wymienników ciepła w zbiornikach procesowych, pracujących w liniach technologicznych stosowanych w  przemyśle spożywczym. Dotychczas powszechnie wytwarzane płaszczowe wymienniki ciepła, z  uwagi na zastosowanie punktowych spoin montażowych, wykonanych ręcznie metodą TIG, są podatne na procesy korozyjne i tworzenie się osadów oraz zjawisko implozji. Ponadto są wrażliwe na podwyższone poziomy ciśnienia medium grzewczo-chłodzącego. Zastosowanie wymienników ciepła o  profilu ceownika na powierzchni zewnętrznej płaszcza zbiornika jest innowacyjnym rozwiązaniem cechującym się mniejszą podatnością na korozję oraz większą odpornością na ciśnienie medium i tworzenie się osadów. Niniejsza praca dotyczy takiego właśnie rozwiązania oraz zautomatyzowanego stanowiska do jego wykonania