+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Technologia napawania plazmowego proszkowego stali ulepszonej cieplnie S690Q proszkiem NiBSi z dodatkiem węglików wolframu

Agnieszka Kiszka, Jacek Górka, Piotr Kiszka

Podano wyniki napawania plazmowego proszkowego stali S690Q. Do badań wybrano proszek EuTroLoy PB 6503 na bazie NiBSi z dodatkiem węglika wolframu. Wykonano napoiny na blachach o grubości 30 mm. Wykonywano zarówno ściegi proste, jak i zakładkowe z zakładką 30÷70%. Na uzyskanych napoinach wykonano badania twardości, badania zużycia ściernego, a także badania makro i mikroskopowe . Prowadzone prace pozwoliły na uzyskanie wysokojakościowych napoin w szerokim zakresie parametrów procesu.