+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Właściwości złączy spawanych ze staliwa GX8CrNi12-1

Marek Gucwa, Sławomir Parzych, Marcin Kukuryk, Marcin Sobala

Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych ze staliwa GX8CrNi12-1. Jest to staliwo o mikromikrostrukturze martenzytycznej do stosowania w temperaturze pokojowej i podwyższonej na urządzenia ciśnieniowe. Złącza były wykonane w pozycji naściennej (PC) oraz w pozycji pionowej z dołu do góry (PF). Zastosowanie takich pozycji jest podyktowane warunkami przemysłowymi i koniecznością spawania odlewów staliwnych w wymienionych pozycjach. Spawanie w ww. pozycjach daje w pełni pewność, że próbki zostały pobrane z miejsc o najmniejszej i największej ilości wprowadzonego energii liniowej łuku. W artykule opisano proces spawania ręcznego elektrodą otuloną (111) i obróbkę cieplną po spawaniu. Złącza próbne poddano badaniom niszczącym: badanie na rozciąganie poprzeczne, udarności, twardości, makroskopowe i mikroskopowe. W otrzymanych wynikach badań zauważalne są różnice we właściwościach złączy wykonywanych w różnych pozycjach, co związane jest z ilością ciepła wprowadzonego do złącza podczas procesu spawania.