+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Własności i struktura złączy zgrzewanych oporowo zwarciowo stali walcowanej termomechanicznie S700MC

Jacek Górka

Przedstawiono badania dotyczące struktury i własności złączy zgrzewanych oporowo zwarciowo stali o wysokiej granicy plastyczności S700MC przy grubości 10 mm. Przeprowadzone badania wykazały wyraźny wpływ cyklu cieplnego zgrzewania na obniżenie własności wytrzymałościowych i plastycznych połączeń. W wyniku procesu zgrzewania następuje spadek własności wytrzymałości na rozciąganie z 820 MPa (wytrzymałość materiału rodzimego) do 660 MPa w obszarze złącza. Twardość obszaru zgrzewanego obniżyła się do wartości 215 HV1, przy twardości materiału rodzimego na poziomie 290 HV1. W obszarze SWC twardość wynosiła około 235 HV1. Proces zgrzewania silnie wpłynął na utratę własności plastycznych. Udarność stali spada z 50 J/cm2 (temperatura badania – 30 °C) do około 6 J/cm2 w linii zgrzeiny, około 8 J/cm2 na granicy obszaru zgrzeiny i SWC oraz około 11 J/cm2 w obszarze SWC.