+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Własności wytrzymałościowe i plastyczne elementu ze stali X5CrNiCuNb16-4 wytwarzanego techniką selektywnego przetapiania laserowego SLM

Katarzyna Hyc-Dadak, Damian Sobków, Jacek Pawlicki, Krzysztof Filipowicz, Michał Kawiak

W  publikacji zaprezentowano wyniki prób realizowanych na urządzeniu MCP HEK Realizer II, służącym do selektywnego topienia proszków metalicznych z użyciem lasera (SLM). Próbki stapiane z zastosowaniem technologii SLM wykonano z proszku odpowiadającego składowi chemicznemu stali litej gatunku X5CrNiCuNb16-4. Otrzymany materiał poddano badaniom mechanicznym w  próbach rozciągania, udarności i  porównano z  właściwościami stali litej. Przeprowadzono także badania mikrostrukturalne otrzymanych materiałów za pomocą mikroskopu metalograficznego Zeiss Neophot 32 oraz dokonano analizy postaci przełomu. Badania wykazały, że własności mechaniczne wydruku po stapianiu laserowym są niższe, odpowiednio o 45% dla R0,2, oraz o 35% dla Rm w odniesieniu do materiału litego i są zdeterminowane własnościami osnowy metalicznej i  porowatością wydruku, której średnia wartość wyniosła 3%. Własności mechaniczne wydruku zależą również istotnie od kierunku działania zewnętrznego obciążenia względem orientacji nakładanych warstw materiału, co udowodniono w próbach udarowego zginania. W podsumowaniu dokonano oceny przebiegu prób oraz korzyści, wynikających z zastosowania nowej technologii konsolidacji objętościowej proszku metalicznego.