+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ metody spawania na rozkład temperatur w elementach stalowych z wykładkami kompozytowymi

Sławomir Topór, Bernard Wyględacz, Santina Topolska

W  artykule zestawiono ze sobą trzy procesy spawania: ręcznego laserowego bez zastosowania materiału dodatkowego, ręcznego laserowego przy stosowaniu drutu litego jako materiału dodatkowego oraz manualnego TIG z  materiałem dodatkowym w  postaci drutu litego. Podczas spawania przeprowadzono pomiary temperatur od strony grani w odległościach 2 mm oraz 4 mm od osi spoin. Określono i  porównano ze sobą energie liniowe spawania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono najkorzystniejsze rozwiązanie do spawania materiałów stalowych z wykładkami kompozytowymi.