+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Redaktor Naczelny

Dr hab. inż. Mirosław ŁOMOZIK

ORCID: 0000-0002-7600-242X
Research ID: A-6208-2019
Google Scholar - link

Od 1985 roku pracownik Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych Instytutu Spawalnictwa, a od 2019 roku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa.

Obszar działalności naukowej:

 • inżynieria spajania, metaloznawstwo spawalnicze,
 • spawalność metali oraz przemiany fazowe w stopach żelaza z węglem.    

Projekty badawcze międzynarodowe:

 1. Węglowski M. St., Sędek P., Zeman M., Łomozik M. i inni: Strain based design of spiral welded pipes for demanding pipeline application. Zadanie projektu realizowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Projekt realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali „Projektowanie w oparciu o odkształcenie rur spawanych spiralnie do zastosowań w budowie rurociągów”. Umowa nr RFSR-CT-2013-00025. Czas trwania projektu: 07.2013-06.2016. Lider projektu: Centro Sviluppo Materiali SPA (Włochy, Rzym). Członek zespołu wykonawczego.
 2. Kubica M., Sędek A., Słania J., Łomozik M., Węglowski M. St.: DistoolWeld Transfer of a distance learning tool. Szkolenie europejskiego personelu spawalniczego na odległość. Projekt Leonardo da Vinci. Realizowany w Instytucie Spawalnictwa w latach 2009-2012. Członek zespołu wykonawczego.
 3. Mikno Z., Kowieski Sz., Łomozik M. i inni: Projekt międzynarodowy w ramach VI Programu Ramowego pt.: FleXible Production Experts for reconfigurable aSSembly technology (specjaliści ds. produkcji elastycznej w technologii montażu rekonfigurowalnego) XPRESS (nr kontraktu NMP2-CT-2006-026674), zadanie pt.: development of a welding prototype for automotive and electrical industry. Realizowany w Instytucie Spawalnictwa w latach 2007-2011. Członek zespołu wykonawczego.
 4. Węglowski M. St., Łomozik M., Zeman M. i inni: Influence of phase transformation on microstructure and mechanical properties of ultra-high strength steel (Re up to 1300 MPa) in relations to development of joining technology. Projekt realizowany na mocy porozumienia pomiędzy Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach a Instytutem Spawania Elektrycznego im. Patona w Kijowie (Ukraina), 2011. Członek zespołu wykonawczego.
 5. Zeman M., Brózda J., Łomozik M., Węglowski M. St.: A novel, high-performance, economic steel concept for linepipe and general structural use. European Commission-Research Found for Coal and Steel, RFSR-CT-2005-00027 HIPERC. Realizowany w Instytucie Spawalnictwa w latach 2005-2009. Członek zespołu wykonawczego.

Projekty badawcze krajowe:

 1. Łomozik M., Kwieciński K., Zielińska-Lipiec A., Turyk E., Ziewiec A., Urzynicok M., Węglowski M. St., Jachym R.: Określenie optymalnych warunków wykonywania złączy spawanych z obróbką cieplną i bez nowej stali z kobaltem w gatunku PB2 do pracy w podwyższonych temperaturach. Projekt badawczy własny nr N508 623540 (Umowa z NCN nr 6235/B/T02/2011/40). Realizowany w Instytucie Spawalnictwa w latach 2011-2013. Kierownik projektu.
 2. Niagaj J., Turyk E., Sędek P., Łomozik M.: Strategiczny projekt badawczy pt. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Zadanie badawcze nr 5 pt. Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej. Realizowany w Instytucie Spawalnictwa w latach 2011-2013. Członek zespołu wykonawczego.
 3. Pilarczyk A., Łomozik M., i inni: Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo-badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Realizowany w Instytucie Spawalnictwa w latach 2011-2013. Członek zespołu wykonawczego.
 4. Mikno Z., Łomozik M., Zeman M., Pilarczyk A.: Opracowanie systemu i metodyki pomiarowej w badaniach przemian strukturalnych w stalach w warunkach cykli cieplnych spawania. Projekt badawczy własny nr N505 002 31/0255, realizowany w Instytucie Spawalnictwa w latach 2006-2009. Członek zespołu wykonawczego.

Wybrane publikacje:

 1. Łomozik M.: Experimental results-based estimation of cooling time during the TIG surfacing of steels performer with and without preheating. Material Science & Engineering International Journal, Vol. 2, Issue 6, pp. 185-188, 2018
 2. Pikuła J., Łomozik M., Pfeifer T.: The Influence of Manual Metal Arc Multiple Repair Welding of Long Operated Waterwall on the  Structure and Hardness of the Heat Affected Zone of Welded Joints. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 62, Issue 1, pp. 337-343, 2017
 3. Łomozik M., Zielińska-Lipiec A.: HAZ Microstructure in joints made of X13CrMoCoVNbNB9-2-1 (PB2) steel welded with and without post-weld heat treatment. Metalurgija, Vol. 55, issue 3, pp. 469-472, 2016
 4. Łomozik M., Hernas A., Zeman M.: Effect of welding thermal cycles on the structure and properties of simulated Heat-Affected Zone areas in X10CrMoVNb9-1 (T91) steel at a state after 100,000 hours of operation. Materials Science & Engineering A, Vol. 637, pp. 82-88, 2015
 5. Krasnowski K., Łomozik M.: Cracking of Upper Pipe of Hydraulic Prop Made of 32HA Steel: Case Study. Journal of Performance of Constructed Facilities, no 1, pp. 04015013-1-04015013-6, 2015
 6. Węglowski M. St., Zeman M., Łomozik M.: Physical Simulation of Weldability of Weldox 1300 Steel. Materials Science Forum, Vol. 762, pp. 551-556, 2013
 7. Kiszka A., Łomozik M.: Vibration welding of high density polyehylene HDPE - purpose, application, welding technology and quality of joints. Metallic Materials - Kovove Materialy, 51, no 1, pp. 63-70, 2013
 8. Łomozik M., Zeman M., Jachym R.: Cracking of welded joints made of steel X10CrMoVNb9-1 (T91) - case study. Metallic Materials - Kovove Materialy, 50, no 4, pp. 285-294, 2012
 9. Łomozik M., Zeman M., Brózda J.: Modern martensitic steels for power industry. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 12, no 1, pp. 49-59, 2012
 10. Łomozik M.: New methodology of testing phase transformations in structural steels in welding thermal conditions. Metallic Materials - Kovove Materialy, 50, no 2, pp. 97-105, 2012
 11. Krasnowski K., Sędek P., Łomozik M., Pietras A.: Impact of selected FSW process parameters on mechanical properties of 6082-T6 aluminium alloy butt joints. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 56, Issue 4, pp. 965-973, 2011
 12. Brziak P., Łomozik M., Mizuno R., Matsuda F.: Repair welding of SQV2A pressure vessel steel by temper bead techniques without post welding heat treatment. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 56, Issue 2, pp. 205-216, 2011
 13. Kwieciński K., Urzynicok M., Łomozik M.: Practical experience with welding new generation steel PB2 grade assigned for power industry. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 56, Issue 1, pp. 37-45, 2011
 14. Łomozik M.: Prognozy wykorzystania materiałów konstrukcyjnych w światowym przemyśle energetycznym do roku 2020. Rynek Energii, Vol. 90, no 5, pp. 42-47, 2010
 15. Węglowski M. St., Stano S., Krasnowski K., Łomozik M., Kwieciński K., Jachym R.: Characteristics of Laser Welded Joints of HDT580X Steel. Materials Science Forum. Vols. 638-642, pp. 3739-3744, 2010
 16. Łomozik M., Zielińska-Lipiec A.: Microscopic analysis of the influence of multiple thermal cycles on simulated HAZ toughness in P91 steel. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 53, Issue 4, pp. 1025-1034, 2008

Opublikowane książki:

 1. Brózda J.†, Jachym R., Kwieciński K., Łomozik M., Węglowski M. St.: Stale konstrukcyjne i ich spawalność. Wydanie III, Uzupełnione. Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2017
 2. Łomozik M., Węglowski M.St.: Spawanie wiązką elektronów - charakterystyka metody, urządzenia, możliwości Instytutu Spawalnictwa. Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła. Monografia pod redakcją prof. A. Hernasa, 2015
 3. Kwieciński K., Łomozik M., Urzynicok M., Mariani P.: Welding New Generation Steel PB2 Using Conventional Welding with and without PWHT with Use of Temper Bead Technique. Monografia pod redakcją Karoly Jarmai, József Farkas, Miskolc, Hungary, Design, Fabrication and Economy of Metal Structures, Springer, 2013
 4. Łomozik M.: Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych. Wydanie II. Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2011
 5. Łomozik M., Pietras A., Stano S., Węglowska A., Węglowski M. St., Winiowski A.: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych. Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2009
 6. Łomozik M.: Morfologia i własności plastyczne obszarów strefy wpływu ciepła w stalowych złączach spawanych w aspekcie użycia ściegów odpuszczających. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2007
 7. Łomozik M.: Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych. Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2005
 8. Łomozik M. i inni: Poradnik Inżyniera - Spawalnictwo, cz. I, pod redakcją prof. J. Pilarczyka. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 2005

Autor i współautor 4 patentów.

Promotor pracy doktorskiej:
Janusz Pikuła: Wpływ spawania naprawczego na strukturę i własności elementu konstrukcyjnego dla energetyki. AGH, Kraków, 2019

Członkostwo w organizacjach naukowych:
Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (PTMi), European Microscopy Society (EMS), International Federation of Societies for Microscopy (IFSM) oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM).

Laureat Medalu im. Stanisława Olszewskiego.