+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr hab. inż. Zygmunt MIKNO

ORCID: 0000-0002-8102-6020
Research ID: R-6522-2016
Google Scholar - link

 

 
Historia zatrudnienia w jednostkach naukowych

 • 10.04.1989 – 05.03.1990
  Instytut Spawalnictwa, Zakład Elektronicznych Układów Sterowania
  Stanowisko: stażysta-laborant
   
 • 06.03.1990 – 26.09.2005
  Instytut Spawalnictwa, Zakład Elektronicznych Układów Sterowania
  Stanowisko: asystent
   
 • 27.09.2005 – 30.04.2015
  Instytut Spawalnictwa, Zakład Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych
  Stanowisko: adiunkt
   
 • 01.05.2015 – 5.02.2019
  Instytut Spawalnictwa, Zakład Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska
  Stanowisko: adiunkt
   
 • 8.02.2019 – 31.03.2021
  Instytut Spawalnictwa, Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa
   
 • 01.04.2020 – do nadal
  Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Dziedziny naukowe

 • inżynieria spawalnicza, (welding enginiering)
 • monitorowanie procesów spawania
 • obliczenia numeryczne
 • stanowiska badawcze na potrzeby spawalnictwa
 • urządzenia spawalnicze
 • technologie spajania

Specjalizacja:

 • modelowanie numeryczne,
 • technologie zgrzewania rezystancyjnego,  
 • budowa zgrzewarek rezystancyjnych w oparciu o nowe podzespoły i rozwiązania,
 • opracowanie i budowa stanowisk badawczych na potrzeby szeroko pojętego spawalnictwa,
 • ocena jakości połączeń zgrzewanych rezystancyjnie,
 • pomiary temperatury w procesach spawalniczych,
 • monitorowanie parametrów procesu spawania

Projekty międzynarodowe:

 1. FleXible Production Experts for reconfigurable aSSembly technology (specjaliści ds. Produkcji elastycznej w technologii montażu rekonfigurowalnego), 2007-2011, Komisja Europejska, 6 Program Ramowy  XPRESS nr NMP2-CT-2006-026674, (konsorcjum - 19 uczestników projektu), zadanie Instytutu Spawalnictwa - Development of a Welding prototyp for automotive and electrical industry, 6 Program Ramowy Unii Europejskiej, kierownik zadania realizowanego w Polsce.
 2. Methodologies, accreditation and training within outsourced production processes and global production workflow, 2006-2008, Komisja Europejska, Projekt partnerski (Education and culture ) Leonardo da Vinci GlobalMat, wykonawca.

Projekty krajowe:

 1. III Priorytet, 2018, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym), Kompetentny Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, Instytut Spawalnictwa, wykonawca.
 2. Innowacyjna metoda sterowania serwomechanicznym systemem docisku w technikach łączenia cienkościennych elementów metalowych, 2015-2018, TANGO1/267374/NCBR/2015, NCN i NCBR, kierownik projektu.
 3. Opracowanie innowacyjnej wysokosprawnej zgrzewarki kompaktowej o podwyższonej częstotliwości, 2015-2017, PBS3/B4/12/2015, NCBR, kierownik projektu.
 4. Numeryczne i eksperymentalne badania porównawcze zgrzewania garbowego z zastosowaniem pneumatycznego i serwomechanicznego docisku elektrod, 2011-2013, N N501 196940, MNiSW, kierownik projektu.
 5. Opracowanie systemu i metodyki pomiarowej w badaniach przemian strukturalnych w stalach, w warunkach cykli cieplnych spawania, 2006-2009, nr N505 002 31/0255, MEiN, kierownik projektu.
 6. Opracowanie i badania systemu pomiarowego do rejestracji promieniowania łuku spawalniczego metody MIG/MAG, 2005-2007, nr 3 T10C 021 28, MNiI, wykonawca.
 7. Badanie rozkładu przestrzennego mocy zgrzewania rezystancyjnego metali, 2003-2004, projekt badawczy własny nr 4 T08C 006 24, KBN, kierownik projektu.
 8. Urządzenie do symulowania spawalniczych cykli cieplnych i naprężeniowo-odkształceniowych, 1997-2000, projekt celowy nr 8 T10A 051 97 C/3327, KBN, wykonawca.
 9. Nowe materiały i technologie dla spawalnictwa, grupa tematyczna III. 10.1. Urządzenia spawalnicze, Metrologia w procesach spawalniczych, 1997, projekt badawczy zamawiany nr PBZ 26-08, KBN, wykonawca.
 10. Nowe materiały i technologie dla spawalnictwa, grupa tematyczna III. 4, Urządzenia spawalnicze, 1997, projekt badawczy zamawiany nr PBZ 26-08, KBN, wykonawca.
 11. Przygotowanie produkcji zgrzewarek rezystancyjnych z przemianą częstotliwości, 1993-1996, projekt celowy nr 8 T10A 051 97 C/3327, KBN, kierownik projektu.

Wybrane publikacje

 1. Zygmunt Mikno, 2018, Projection Welding of Nuts Involving the Use of Electromechanical and Pneumatic Electrode Force, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: org/10.1007/s00170-018-2525-5, vol. 99, pp. 1405-1425, (IF=2,601, 30 pkt).
 2. Zygmunt Mikno, 2016, Projection Welding with Pneumatic and Servomechanical Electrode Operating Force Systems, Welding Journal (Welding Research), vol. 95, pp. 286-299, (IF=1,553, 35 pkt).    
 3. Zygmunt Mikno, Mariusz Stępień, Bogusław Grzesik, 2017, Optimization of resistance welding by using electric servo actuator, Welding in the World, DOI: 10.1007/s40194-017-0437-x, vol. 61, pp. 453-462, (IF=1,206, 20 pkt).    
 4. Zygmunt Mikno, Marcin Korzeniowski, Adam Pilarczyk, Paweł Kustroń, Andrzej Ambroziak, 2018, An Analysis of Resistance Welding Processes and The Expulsion of Liquid Metal from a Weld Nugget, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 18, pp. 522-531, (IF=2,763, 30 pkt).
 5. Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik, 2016, Heating of electrodes during spot resistance welding in FEM calculations, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 16, pp. 86-100, (IF=2,216, 30 pkt).
 6. Stępień Mariusz, Grzesik Bogusław, Mikno Zygmunt, 2018, A numerical determination of power distribution in the resistance welding machine output circuit, Prooc. of 19th IEEE International Conference on Power Electronics and Motion Control, IEEE-PEMC 2020, Budapeszt/Węgry, (15 pkt), DOI: 10.1109/EPEPEMC.2018.8521972, pp. 639-644.
 7. Mariusz Stępień, Bogusław Grzesik, Zygmunt Mikno, 2017, A Comparison of Highly Coupled Step-Down Transformers Dedicated for Resistance Welding Systems, Prooc. of International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO and AoS) Nałęczów/Poland, (15 pkt), DOI: 10.1109/ELMECO.2017.8267728, pp. 1-4.
 8. Mariusz Stępień, Bogusław Grzesik, Zygmunt Mikno, 2015, Analysis of actuators for large armature displacement, Prooc. of 2015 International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (Smart), Kuwait/Kuwait, IEEE Conf., DOI: 10.1109/SMART.2015.7399240, (15 pkt), pp. 1-4.
 9. Zygmunt Mikno, Mariusz Stępień, Bogusław Grzesik, 2015, Optimising the Operation of Servomechanical Force Systems used in the Joining of Thin-walled Metal Elements in the Automotive Industry, Prooc. of 2015 International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (Smart), Kuwait/Kuwait, IEEE Conf., (15 pkt), DOI: 10.1109/SMART.2015.7399241, pp. 1-8.
 10. Zygmunt Mikno, 2019, Cross-wire projection welding of aluminium alloys – pneumatic and electromechanical electrode force system, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-019-03443-5
 11. Z. Mikno, M. Stępień, , B. Grzesik, 2020, Numerical modelling and measurements of temperature for tests of structural transformations in steels under welding conditions, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 65 s.1405-1415 (40pkt)

Książki / monografie:

 1. Zygmunt Mikno, 2018, „Analiza procesu zgrzewania rezystancyjnego z elektromechanicznym dociskiem elektrod”, 2018, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN 978-83-7880-587-8.
 2. Zygmunt Mikno, Andrzej Ambroziak, Tomasz Biskup, Bogusław Grzesik, Michał Jeleń, Henryk Kołodziej, Marcin Korzeniowski, Szymon Kowieski, Paweł Kustroń, Wojciech Oborski, Adam Pilarczyk, Janusz Skiba, Mariusz Stępień, 2018, Innowacyjne rozwiązania wysokosprawnych zgrzewarek rezystancyjnych prądu stałego, Monografia opracowana na bazie rezultatów badań uzyskanych podczas realizacji projektu INWELD, finansowanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, projekt nr PBS3/B4/12/2015, ISBN 978-83-61272-73-1, Instytut Spawalnictwa, s. 1-244, drukarnia Oldprint Żory.
 3. Z. Mikno, 2020, Resistance Welding of Aluminium Alloys with an Electromechanical Electrode Force System, rozdział w monografii pt. Aluminium Alloy, www.intechopen.com/online-first, pp. 1-25, open access, j. angielski DOI:10.5772/intechopen.93242

Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe

 •  patenty (26, w tym 3 stosowane), główny twórca 17 patentów:
  P. 232703, P.416596, P.236984, P.234119, P.231902, P. 230519, P. 234475, P.229445, P.228089, P.226755, P.229922, P.222764, P.222475, P.220870, P.217709, P.217717, P.217256, P.218257, P.215566, P.209092, P.206568, P.203345, P.199607, P.196710, P.174054, P.166550
 •  zgłoszenia patentowe (1): P.431658
 •  wzory użytkowe (2): W.125647, W.70431

Nagrody

 • 22 medale i wyróżnienia, w tym 8 złotych, 3 srebrne, medal im. Olszewskiego, 2 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008 i 2011)

Wdrożenia

 • 33 wdrożenia w przemyśle / placówkach naukowo-badawczych

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), od 2016, Senior Member.
 • International Institute of Welding (IIW), od 2014, member of Commission III.