+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Lista recenzentów czasopisma Bulletin of the Institute of Welding / Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Lista recenzentów w latach 2017–2021

 1. Prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, Politechnika Śląska
 2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, Politechnika Wrocławska
 3. Dr inż. Zbigniew Bartnik, Politechnika Wrocławska/ LUT-SPAW
 4. Dr inż. Mariusz Bober, Politechnika Warszawska
 5. Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, Politechnika Warszawska
 6. Dr inż. Artur Czupryński, Politechnika Śląska
 7. Dr hab. inż. Dariusz Fydrych, Politechnika Gdańska, prof. PG
 8. Dr hab. inż. Grzegorz Golański, Politechnika Częstochowska, prof. PCz
 9. Dr hab. inż. Jacek Górka, Politechnika Śląska, prof. PŚ
 10. Dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, Politechnika Śląska, prof. PŚ
 11. Dr hab. inż. Damian Janicki, Politechnika Śląska, prof. PŚ
 12. Dr inż. Izabela Kalemba-Rec, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
 13. Dr inż. Tomasz Kik, Politechnika Śląska
 14. Dr hab. inż. Grzegorz Kokot, Politechnika Śląska, prof. PŚ
 15. Dr inż. Marcin Korzeniowski, Politechnika Wrocławska
 16. Mgr inż. Szymon Kowieski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 17. Dr inż. hab. Ryszard Krawczyk, Politechnika Częstochowska, prof. PCz
 18. Dr inż. Michał Landowski, Politechnika Gdańska
 19. Dr hab. inż. Aleksander Lisiecki, Politechnika Śląska, prof. PŚ
 20. Dr hab. inż. Krzysztof Luksa, Politechnika Śląska, prof. PŚ
 21. Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, Politechnika Gdańska, prof. PG
 22. Dr inż. Leszek Łatka, Politechnika Wrocławska, prof. PWr
 23. Dr hab. inż. Mirosław Łomozik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 24. Dr inż. Jolanta Matusiak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 25. Mgr inż. Damian Miara, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 26. Dr hab. inż. Zygmunt Mikno, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 27. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska
 28. Dr hab. Krzysztof Mroczka, prof. PK – Politechnika Krakowska
 29. Dr inż. Jerzy Niagaj, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 30. Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 31. Dr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
 32. Dr inż. Tomasz Pfeifer, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 33. Dr inż. Tomasz Piwowarczyk, Politechnika Wrocławska
 34. Dr inż. Jan Plewniak, Politechnika Częstochowska
 35. Dr hab. inż. Anna Pocica, Politechnika Częstochowska, prof. PCz
 36. Mgr inż. Beata Rams, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 37. Dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, Politechnika Gdańska, prof PG
 38. Dr inż. Adam Sajek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 39. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, Politechnika Wrocławska
 40. Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska
 41. Dr inż. Piotr Sędek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 42. Dr hab. inż. Jacek Słania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 43. Dr inż. Sebastian Stano, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 44. Dr hab. inż. Andrzej Szymański, Politechnika Śląska
 45. Dr inż. Marek Śliwowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN / UDT-CERT
 46. Dr inż. Aleksandra Świerczyńska, Politechnika Gdańska
 47. Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
 48. Dr inż. Jacek Tomków, Politechnika Gdańska
 49. Dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 50. Dr inż. Lechosław Tuz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
 51. Dr inż. Aleksandra Węglowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 52. Dr inż. Marek St. Węglowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 53. Dr inż. Andrzej Winiowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 54. Dr inż. Kwiryn Wojsyk, Politechnika Częstochowska